Bünyan Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Bünyan Ziraat Odası > Oda Meclisi

Oda Meclisi

Meclis Başkanı


Meclis Başkan Vekili


Yönetim Kurulu Başkanı


Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Mustafa KAYASANDIK
Üye


Üye


Emin OĞUZ
Üye


Ömer MUTLUTÜRK
Üye